Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

ALICI

SATICI

Adı-soyadı : Güzey Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi :Mithatpaşa Caddesi No:896/1-A Göztepe / İzmir

Telefon : +90-555-4804243
                +90-232-2853472

E-mail : info@guzeygiyim.com
             : emreerdogan87@gmail.com

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Güzey Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile akdetmiş oldukları Guzeygiyim.Com Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile Güzey Giyim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir; İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI'ya aittir.

MADDE - 6 SATIŞ İPTALİ: Alınan üründe herhangi bir hata,kusur vb. gibi durumlarda kargo yetkilisine tutanak tutturularak kredi kartından çekilen tutar 3 işgünü içerisinde alıcıya iade edilir.

MADDE - 7 YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.